Att bygga terränghinder är en konst. En svår konst eftersom det både gäller att bygga ett hinder som passar in i den miljö som finns eller som du avser att skapa och att bygga hinder som ekipagen vill hoppa. Terrängmomentet går ju inte ut på att testa om ekipagen kan hoppa hinder som till utseendet är avskräckande till form och färg, utan snare att testa om ekipagen vågar hoppa stort och balanserat.

Materialet till fasta hindren är oftast rent naturmaterial. Därmed är färgen oftast redan klart, så det som ger karaktär är dimensionen på materialet. Bandesignerns förmåga bygger alltså mycket på att välja rätt material med rätt dimension för rätt hindertyp på varje nivå. Lika ofta som man letar material till en viss hindertyp har man hittat ett fantastiskt material man söker hindertyp för.

Att bygga mobila hinder är en större konst. För att lyckas krävs även här att välja rätt material till varje modell. Därutöver finns ofta ett krav på att hindret skall kunna fungera på olika platser och då ha olika funktioner.

Oberoende av om du ska bygga FASTA eller MOBILA hinder gäller det att bygga på ett säkert vis. Därför presenteras lite erfarenheter via länkarna i vänstermenyn.